Social Media

Social media in de zorg

Het gebruik van sociale media in de zorg is niet meer weg te denken. Ziekenhuizen zetten volop sociale media in om zichzelf te promoten, artsen zijn actief op Twitter om hun mening te vertellen en mensen verwachten steeds vaker dat ze hun zorgverlener ook even op Facebook kunnen ‘checken’.

Ik schreef de afgelopen maanden een drietal blogs over sociale media in de zorg. Hieronder kun je een korte samenvatting van deze drie blogs lezen. De komende maanden ga ik meer tips en informatie over het gebruik sociale media in de zorg te geven. Wil je deze direct in je e-mail ontvangen, schrijf je dan hier in.

Waarom zou je sociale media in de zorg inzetten?

In mijn eerste blog vertel ik waarom je sociale media in de zorg zou kunnen inzetten? Sociale media kan je helpen om op een snelle en effectieve manier te communiceren met je patiënten of cliënten. Het is een aanvullende service, die er hopelijk op termijn toe kan leiden dat het zorggebruik daalt. In tegenstelling tot een website bieden sociale media een plaats waar mensen al zijn en ze je dus automatisch tegenkomen, in plaats van een website waar ze speciaal naartoe moeten. De hele blog kan je hier lezen.

Facebook gebruiken als huisarts

Hoe kan je sociale media in de zorg inzetten?

In mijn tweede blog ga ik in op welke sociale media je kan inzetten als zorgverlener. Meer specifiek zoom ik in op het gebruik van Facebook in de zorg. Facebook is het sociale medium wat tot nu toe de meeste toegevoegde waarde heeft in het communiceren met (toekomstige) patiënten. Je kan hier mijn blog terug lezen. Wil je zelf een Facebook-pagina opzetten, dan kan je hier gratis een stap-voor-stap handleiding aanvragen.

Wat zet je dan op sociale media?

Tot slot geef ik mijn laatste blog inzicht en tips in wat je zoal op sociale media kan posten.

Wil je meer inspiratie hebben over wat te posten? Ik ‘verzamel’ momenteel eerstelijns zorgverleners die interesse hebben om op maandelijkse basis inspiratie, content en social media-ondersteuning te ontvangen. Wil je hier meer over weten, stuur mij dan een bericht en ik neem zo snel mogelijk contact met je op. Als er voldoende aanmeldingen zijn, kan ik hiermee starten.

Zelf aan de slag met sociale media, maar heb je vragen? Stel ze mij gerust!

Je kan onderstaand formulier gebruiken of direct mailen naar sanne@zorgvooronline.nl.

Veelgestelde vragen over sociale mediagebruik in de zorg

1.  Hoe waarborg ik mijn eigen privacy als ik op sociale media ben?

Voor het beschermen van je eigen privacy is het makkelijkste dat je een aparte pagina maakt als huisarts (wil je weten HOE je dat op Facebook doet, dan kun je hier gratis de stap-voor-stap handleiding aanvragen). Met een eigen pagina scherm je je eigen persoonlijke profiel af. Berichten plaats je namelijk namens de praktijk en niet namens jezelf. Belangrijk is wel dat je je persoonlijke profiel ook zodanig instelt dat alleen mensen die jij toelaat je privé posts kunnen zien. Vanzelfsprekend betekent dat ook dat je geen ‘vrienden’ moet worden met je patiënten. Patiënten kunnen wel zien dat je een persoonlijk profiel hebt, maar ze kunnen er zonder jouw toestemming niet op kijken. Het enige wat ze wel kunnen zien is je persoonlijke profielfoto, wees daar dus voorzichtig mee. Een extra veiligheidsstap daarom kan zijn het aanmaken van een apart persoonlijk profiel, bijvoorbeeld: huisarts Dekkers.

2. Hoe ga ik om met privacy van mijn patiënten of cliënten?

Je kan niet voorkomen dat een patiënt iets aan je vraagt op sociale media wat onder het medisch beroepsgeheim valt. Maar je antwoorden kan en moet je wel reguleren. De KNMG geeft in haar handreiking sociale media aan dat als het antwoord anderen kan helpen of bijdraagt aan meer kennis en begrip je online kan antwoorden. De antwoorden moeten dan beperkt blijven tot algemene adviezen, verwijzingen naar thuisarts.nl etc.. Een andere oplossing is om patiënten er via een ‘pm’ (een persoonlijk privébericht in hun sociale media) op te wijzen om contact op te nemen met de praktijk, bijvoorbeeld via e-consult of via de telefoon. Daarnaast moet je natuurlijk met berichten en foto’s die je zelf plaatst opletten dat ze niet te herleiden zijn naar een patiënt. Logisch nadenken en common sense is vaak al genoeg. Sommige artsen schrijven blogs, daarbij geldt natuurlijk ook dat die nooit te herleiden mogen zijn naar een specifieke patiënt.